Strona główna Nasza działalność Aktualności - z życia stowarzyszenia Ogłoszenia Alkohol - fakty i mity (materiały edukacyjne) Galeria Ulubione linki Pobieranie plików

 Fazy uzależnienia od alkoholu, powrotu do zdrowia, etapy terapii
 FAZY ROZWOJU UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

FAZA 1 - PICIE TOWARZYSKIE
 • picie sprawia przyjemność
 • wzrost tolerancji i ochoty na alkohol
FAZA 2 - OSTRZEGAWCZA
 • szukanie okazji do picia
 • inicjowanie wypijania kolejek
 • po wypiciu lepsze samopoczucie 
 • alkohol przynosi ulgę, uwalnia od napięć
 • rozpoczęte picie kończy się "urwaniem filmu"
 • próby picia ukrytego, w samotności, na kaca
FAZA 3 - KRYTYCZNA
 • wyrzuty sumienia - "kac moralny"
 • "klin" przynosi ulgę
 • zaniedbywanie rodziny i konflikty małżeńskie 
 • nieobecności w pracy
 • usprawiedliwianie picia różnymi okazjami
 • wzrost agresywności, konflikty z prawem
 • zaniedbywanie wyglądu zewnętrzenego
 • zaburzenia popędu seksualnego
 • picie ciągami na przemian z okresami całkowitej abstynencji dla poprawy zdrowia, udowodnienia "silnej woli"
 • składanie przysiąg abstynencji
 • poczucie pustki, bezradności

FAZA 4 - CHRONICZNA (PRZEWLEKŁA)
 • okresy długotrwałego opilstwa
 • picie poranne
 • upijanie się w samotności 
 • spoadek tolerancji na alkohol
 • sięganie po alkohole niekonsumpcyjne
 • rozpad więzi rodzinnej
 • wynoszenie rzeczy, kradzieże - w celu zdobycia alkoholu
 • degradacja zawodowa i społeczna
 • otępienie alkoholowe - "wtórny analfabetyzm"
 • alkohol staje się jedynym celem w życiu
 • psychozy alkoholowe - "delirium"
 • padaczka alkoholowa
 • choroby somatyczne - polineuropatia, marskość wątroby
 • skrajne wyczerpanie organizmuFAZY POWROTU DO ZDROWIA
 • pełna akceptacja trzeźwości i abstynencji
 • zmiana stylu życia, twórcze wykorzystanie czasu wolnego 
 • uczenie się znajdowania przyjemności w trzeźwym życiu 
 • rekonstrukcja więzi rodzinnych i praca nad ulepszeniem życia rodzinnego 
 • angażowanie się w pomaganie innym ludziom 
 • odzyskiwanie zaufania i akceptacji ze strony najbliższych osób 
 • odzyskiwanie szacunku dla siebie samego 
 • poprawa zdolności do współżycia seksualnego 
 • dbanie o odpowiednie odżywianie się, regularny sen i wypoczynek 
 • trenowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi 
 • trenowanie praktycznych umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi 
 • trenowanie umiejętności zapobiegania nawrotom picia 
 • zdobywanie wiedzy o procesie nawrotu picia i sygnałach ostrzegawczych 
 • przygotowywanie się do systematycznego uczestnictwa w programie AA 
 • praca nad konstruktywnymi i trzeźwymi kontaktami z innymi ludźmi 
 • praca nad poprawą kontaktów z członkami własnej rodziny 
 • zrozumienie i akceptacja obecności Siły Wyższej jako wsparcia w pracy nad sobą 
 • budowanie poczucia własnej wartości 
 • budowanie nowej wizji własnego życia w trzeźwości 
 • rozpoznawanie własnego systemu iluzji i zaprzeczeń 
 • zdobywanie wiedzy o mechanizmach uzależnienia 
 • rozpoczęcie pracy nad rozwojem duchowych aspektów życia 
 • rozpoznawanie własnych uszkodzeń emocjonalnych i duchowych 
 • uznanie faktu własnego uzależnienia i nadzieja na uratowanie siebie 
 • dostrzeganie faktu utraty zdolności do kierowania swoim własnym życiem 
 • rozpoznawanie i uznawanie faktu własnej bezsilności wobec alkoholu 
 • uświadamianie sobie szkód we własnym życiu spowodowanych przez alkohol 
 • zdobywanie wiedzy o objawach i naturze uzależnienia od alkoholu - uczestnictwo członków rodziny w programie pomocy psychologicznej dla rodzin
 • rozpoczęcie systematycznej terapii uzależnienia

 • początek zdawania sobie sprawy z własnej choroby
 • dłuższe przerwy w piciu i kontakty z placówką odwykową i grupami samopomocy
 • leczenie uszkodzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
 • detoksykacja - odtruwanie, przerywanie ciągu piciaETAPY TERAPII

Leczenie odwykowe

 • detoksykacja, przerwanie ciągu, odtruwanie organizmu
 • leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych i somatycznych
 • budowanie świadomości problemu, otwarcie się na informacje o uzależnieniu i sposobach wychodzenia z nałogu
 • wypracowanie motywacji do zachowania abstynencji
 • korzystanie z Anticolu, Esperalu i innych
 • uznanie swojej bezsilności wobec nałogu, "poddanie się" i dopuszczenie wizji życia trzeźwego 
 • tworzenie planu zmiany swoich zachowań i próby konsekwentnego realizowania go
Rehabilitacja 
 • korzystanie z indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej w celu zrozumienia siebie rozwiązywania swoich problemów 
 • nawiązywanie kontaktu z rodziną i zachęcenie najbliższych do psychoterapii małżeńskiej i rodzinnej 
 • troska o swoje zdrowie i kondycję fizyczną 
 • dbanie o higienę psychiczną - umiejętne, konstruktywne rozładowywanie napięć psychicznych w sytuacji stresowej 
 • praca nad rozwojem osobistym w grupach samopomocowych, np. AA, AN 
 • umacnianie się w dążeniu do trzeźwości przez korzystanie z ambulatoryjnych form wsparcia, np. porady indywidualne, maratony i obozy psychoterapeutyczne.

Samorealizacja 

 • angażowanie się w pomaganie innym, potrzebującym pomocy 
 • zmiana zainteresowań 
 • rekonstrukcja więzi rodzinnych i troska o odbudowę uczuć i zaufania 
 • uczenie się bycia na trzeźwo w różnych sytuacjach towarzyskich 
 • twórcze wykorzystanie czasu wolnego

Trzeźwość 

 • zmiana stylu życia 
 • pełna akceptacja trzeźwości jako stanu ciała, umysłu i ducha

Działalność Stowarzyszenia "STARÓWKA"
jest dofinansowana ze środków
Gminy Wrocław