Władze Stowarzyszenia
Władze
Wrocławskiego Stowarzyszenia Abstynentów
"STARÓWKA"


  ZARZĄD
 
 Władysław NOWICKI  Prezes
 Hanna STEFANIAK  Wiceprezes
 Barbara NOWICKA  Skarbnik
 Lucyna JANIK  Sekretarz
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
 Kazimierz OGRODNIK  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 Dorota STAŃCZYKOWSKA- WOJTCZAK  Członek Komisji Rewizyjnej
 Mieczysław CHUCHRAK  Członek Komisji Rewizyjnej