Materiały edukacyjne - wsastarowka

Przejdź do treści
i
Alkohol - fakty i mity (materiały edukacyjne)
 • Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne - zrób test AUDIT
 • Fazy uzależnienia od alkoholu, powrotu do zdrowia, etapy terapii
Jeśli zastanawiasz się czy nie jesteś uzależniony od alkoholu lub taki niepokój zgłaszają Twoi bliscy – wypełnij poniższy test. Gdy niepokoi Cię picie kogoś bliskiego – zachęć go do wypełnienia testu. Test AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych) to badanie przesiewowe, czyli nie ma bezwzględnej wartości diagnostycznej, ale jest pomocny w określeniu prawdopodobieństwa występowania problemów alkoholowych (w tym uzależenienia od alkoholu) u osoby badanej.
 
Instrukcja:
A) jedna porcja standardowa (10 g czystego alkoholu) zawarta jest w około:
 • 250 ml piwa o mocy 5%
 • 100 ml wina o mocy 12%
 • 30 ml wódki o mocy 40%
B) Wypełniaj test uważnie i uczciwie, tylko wtedy jego wyniki będą wiarygodne. Po zsumowaniu liczby punktów zapoznaj się z interpretacją wyników umieszczoną na końcu badania.
1
Jak często pijesz napoje alkoholowe?
 • nigdy (0 pkt)
 • raz w miesiącu (1 pkt)
 • 2–4 razy w miesiącu (2pkt)
 • 2–3 razy w tygodniu (3pkt)
 • ≥4 razy w tygodniu (4pkt)
2
Ile standardowych porcji zawierających alkohol wypijasz w dniu, w którym pijesz?
 • 12 porcje (0pkt)
 • 34 porcje (1pkt)
 • 56 porcji (2pkt)
 • 79 porcji (3pkt)
 • ≥10 porcji (4pkt)
3
Jak często wypijasz ≥6 porcji alkoholu podczas jednego dnia?
 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu (2pkt)
 • około raz w tygodniu w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)
4
Jak często w ostatnim roku nie mogłeś/aś przerwać picia po jego rozpoczęciu?
 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu(2pkt)
 • około raz w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)
5
Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobiłeś/aś coś niewłaściwego, niegodnego z przyjętymi w Twoim środowisku normami postępowania?
 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu (2pkt)
 • około raz w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)
6
Jak często w ostatnim roku potrzebowałeś/aś napić się alkoholu rano następnego dnia po "dużym piciu", aby móc dojść do siebie?
 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu (2pkt)
 • około raz w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)
7
Jak często w ostatnim roku miałeś/aś poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?
 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu (2pkt)
 • około raz w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)
8
Jak często w ostatnim roku nie mogłeś/aś przypomnieć sobie, co zdarzyło się poprzedniego dnia lub nocy, z powodu picia?
 • nigdy (0pkt)
 • rzadziej niż raz w miesiącu (1pkt)
 • około raz w miesiącu (2pkt)
 • około raz w tygodniu (3pkt)
 • codziennie lub prawie codziennie (4pkt)
9
Czy kiedykolwiek doznałeś/aś lub ktoś inny doznał jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Twojego picia?
 • nie (0pkt)
 • tak, ale nie w ostatnim roku (2pkt)
 • tak, w ostatnim roku (4pkt)
10
Czy kiedykolwiek doznałeś/aś lub ktoś inny doznał jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Twojego picia?
 • nie (0pkt)
 • tak, ale nie w ostatnim roku (2pkt)
 • tak, w ostatnim roku (4pkt)
PONIŻEJ 7 PUNKTÓW:
Jeśli jesteś pewien, że odpowiedziałeś poprawnie i szczerze na wszystkie pytania, możesz być spokojny.
 • Twoje picie nie powinno skutkować problemami ani dla Ciebie, ani dla innych, zwłaszcza jeśli w pytaniach 4, 5 i 6 odpowiedziałeś „nigdy”.
 • Jeśli pijesz alkohol często, zachowaj co najmniej dwa dni abstynencji w tygodniu, najlepiej dzień po dniu.
 • Powstrzymaj się od picia w okresie ciąży, karmienia piersią, przyjmowania leków wchodzących w reakcję z alkoholem, kierowania pojazdami i w innych sytuacjach, gdy picie nawet niewielkich ilości alkoholu pociąga za sobą ryzyko dla Ciebie lub innych.
 • Nie zwiększaj ilości i częstotliwości picia.
 • Nie namawiaj do picia tych, którzy nie piją.

OD 8 DO 15 PUNKTÓW:  
Pijesz ryzykownie. Nawet jeśli nie odczuwasz jeszcze negatywnych skutków picia, bądź pewien, że pojawią się one, jeśli nie zmienisz ilości i częstości spożywania alkoholu.
 • Spróbuj ograniczyć picie alkoholu do poziomu niskiego ryzyka.
 • Świadomie kontroluj ilość i częstotliwość spożywania napojów alkoholowych.
 • Nie upijaj się.
 • Słuchaj informacji osób trzecich na temat swojego picia, zwłaszcza wtedy gdy wyrażają zaniepokojenie i troskę.

OD 16 DO 19 PUNKTÓW:
Pijesz szkodliwie. Twoje picie staje się powodem problemów ze zdrowiem, nauką, pracą, z innymi ludźmi.
 • Musisz ograniczyć picie zarówno jeśli chodzi o częstotliwość, jak i ilość spożywanego alkoholu.
 • Umów się z samym sobą na nieprzekraczanie limitu picia o niskim poziomie ryzyka i staraj się dotrzymać obietnicy.
 • Pij wolniej. Wydłuż czas picia każdej porcji alkoholu.
 • Spożywaj alkohol z osobami, które piją mało. Unikaj miejsc i sytuacji, w których pijesz nadmiernie.
 • Gdyby próby ograniczenia picia nie przyniosły powodzenia przez kilka tygodni, nie zwlekaj z poszukiwaniem pomocy u specjalisty.

POWYŻEJ 20 PUNKTÓW:
Prawdopodobnie jesteś uzależniony od alkoholu.
 • Sprawdź to podejrzenie udając się do specjalistów pracujących w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu. Listę poradni znajdziesz na stronie www.parpa.pl.
 • Nie warto odwlekać konsultacji sprawdzając ponownie swoje możliwości ograniczenia picia.
 • Specjalista lepiej niż ten test, zdiagnozuje Twój problem i udzieli Ci porady, jak go rozwiązać.
FAZY ROZWOJU UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

FAZA 1 - PICIE TOWARZYSKIE
 • picie sprawia przyjemność
 • wzrost tolerancji i ochoty na alkohol
FAZA 2 - OSTRZEGAWCZA
 • szukanie okazji do picia
 • inicjowanie wypijania kolejek
 • po wypiciu lepsze samopoczucie  
 • alkohol przynosi ulgę, uwalnia od napięć
 • rozpoczęte picie kończy się "urwaniem filmu"
 • próby picia ukrytego, w samotności, na kaca
FAZA 3 - KRYTYCZNA
 • wyrzuty sumienia - "kac moralny"
 • "klin" przynosi ulgę
 • zaniedbywanie rodziny i konflikty małżeńskie  
 • nieobecności w pracy
 • usprawiedliwianie picia różnymi okazjami
 • wzrost agresywności, konflikty z prawem
 • zaniedbywanie wyglądu zewnętrzenego
 • zaburzenia popędu seksualnego
 • picie ciągami na przemian z okresami całkowitej abstynencji dla poprawy zdrowia, udowodnienia "silnej woli"
 • składanie przysiąg abstynencji
 • poczucie pustki, bezradności
FAZA 4 - CHRONICZNA (PRZEWLEKŁA)
 • okresy długotrwałego opilstwa
 • picie poranne
 • upijanie się w samotności  
 • spoadek tolerancji na alkohol
 • sięganie po alkohole niekonsumpcyjne
 • rozpad więzi rodzinnej
 • wynoszenie rzeczy, kradzieże - w celu zdobycia alkoholu
 • degradacja zawodowa i społeczna
 • otępienie alkoholowe - "wtórny analfabetyzm"
 • alkohol staje się jedynym celem w życiu
 • psychozy alkoholowe - "delirium"
 • padaczka alkoholowa
 • choroby somatyczne - polineuropatia, marskość wątroby
 • skrajne wyczerpanie organizmu

FAZY POWROTU DO ZDROWIA
 • pełna akceptacja trzeźwości i abstynencji
 • zmiana stylu życia, twórcze wykorzystanie czasu wolnego  
 • uczenie się znajdowania przyjemności w trzeźwym życiu  
 • rekonstrukcja więzi rodzinnych i praca nad ulepszeniem życia rodzinnego  
 • angażowanie się w pomaganie innym ludziom  
 • odzyskiwanie zaufania i akceptacji ze strony najbliższych osób  
 • odzyskiwanie szacunku dla siebie samego  
 • poprawa zdolności do współżycia seksualnego  
 • dbanie o odpowiednie odżywianie się, regularny sen i wypoczynek  
 • trenowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi  
 • trenowanie praktycznych umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi  
 • trenowanie umiejętności zapobiegania nawrotom picia  
 • zdobywanie wiedzy o procesie nawrotu picia i sygnałach ostrzegawczych  
 • przygotowywanie się do systematycznego uczestnictwa w programie AA  
 • praca nad konstruktywnymi i trzeźwymi kontaktami z innymi ludźmi  
 • praca nad poprawą kontaktów z członkami własnej rodziny  
 • zrozumienie i akceptacja obecności Siły Wyższej jako wsparcia w pracy nad sobą  
 • budowanie poczucia własnej wartości  
 • budowanie nowej wizji własnego życia w trzeźwości  
 • rozpoznawanie własnego systemu iluzji i zaprzeczeń  
 • zdobywanie wiedzy o mechanizmach uzależnienia  
 • rozpoczęcie pracy nad rozwojem duchowych aspektów życia  
 • rozpoznawanie własnych uszkodzeń emocjonalnych i duchowych  
 • uznanie faktu własnego uzależnienia i nadzieja na uratowanie siebie  
 • dostrzeganie faktu utraty zdolności do kierowania swoim własnym życiem  
 • rozpoznawanie i uznawanie faktu własnej bezsilności wobec alkoholu  
 • uświadamianie sobie szkód we własnym życiu spowodowanych przez alkohol  
 • zdobywanie  wiedzy o objawach i  naturze uzależnienia od alkoholu - uczestnictwo  członków rodziny w  programie pomocy psychologicznej dla rodzin
 • rozpoczęcie systematycznej terapii uzależnienia
 • początek zdawania sobie sprawy z      własnej choroby
 • dłuższe przerwy w piciu i      kontakty z placówką odwykową i grupami samopomocy
 • leczenie uszkodzeń somatycznych      i zaburzeń psychicznych
 • detoksykacja - odtruwanie,      przerywanie ciągu picia

ETAPY TERAPII
Leczenie odwykowe
 • detoksykacja, przerwanie ciągu, odtruwanie organizmu
 • leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych i somatycznych
 • budowanie świadomości problemu, otwarcie się na informacje o uzależnieniu i sposobach wychodzenia z nałogu
 • wypracowanie motywacji do zachowania abstynencji
 • korzystanie z Anticolu, Esperalu i innych
 • uznanie swojej bezsilności wobec nałogu, "poddanie się" i dopuszczenie wizji życia trzeźwego
 • tworzenie planu zmiany swoich zachowań i próby konsekwentnego realizowania go
Rehabilitacja
 • korzystanie  z indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej w celu  zrozumienia siebie rozwiązywania swoich problemów
 • nawiązywanie kontaktu z rodziną i zachęcenie najbliższych do psychoterapii małżeńskiej i rodzinnej
 • troska o swoje zdrowie i kondycję fizyczną
 • dbanie o higienę psychiczną - umiejętne, konstruktywne rozładowywanie napięć psychicznych w sytuacji stresowej
 • praca nad rozwojem osobistym w grupach samopomocowych, np. AA, AN
 • umacnianie   się w dążeniu do trzeźwości przez korzystanie z ambulatoryjnych  form  wsparcia, np. porady indywidualne, maratony i obozy psychoterapeutyczne.  
Samorealizacja
 • angażowanie się w pomaganie innym, potrzebującym pomocy
 • zmiana zainteresowań
 • rekonstrukcja więzi rodzinnych i troska o odbudowę uczuć i zaufania
 • uczenie się bycia na trzeźwo w różnych sytuacjach towarzyskich
 • twórcze wykorzystanie czasu wolnego
Trzeźwość
 • zmiana stylu życia
 • pełna akceptacja trzeźwości jako stanu ciała, umysłu i ducha
Created with WebSite X5
tel.            +48 71 322 61 91
kom.         +48 607 285 481
e-mail:     wsa_starowka@op.pl
www.wsastarowka.pl

Wróć do spisu treści